SİYASİ PARTİ İŞLEMLERİ

GENEL AÇIKLAMALAR:

Üye, görevli ve delege kayıtları ile bunlara ilişkin bilgi değişikliliklerinin Siyasi Partiler Web uygulaması (SİPARWEB) kullanılarak girilmesi asıldır. Bu sayfada yer alan bilgilerin SİPARWEB'i kullanan siyasi partiler ile bir ilgisi bulunmamaktadır. Aşağıdaki bilgiler, kendi uygulama ve veri tabanlarını kullanan ve SİPARWEB'den kayıt girmesi mümkün olmayan partiler için verilmiştir.

1- Partilerin veri tabanlarında kayıtlı olan üye, görevli ve delegelerini tekrar SİPARWEB’e girmeleri gereksiz (hatta çoğu kez olanaksız) olduğundan, partiler üye, görevli ve delege kayıtları ile bunlara ilişkin bilgi değişikliliklerini toplu olarak "Kayıt Göndermede Kullanılacak Dosya Formatı" bölümünde verilen text formatında gönderilebilirler.

2- Üye, görevli ve delegelere ait yeni bildirim, üyeliğin veya görevin sona ermesi, bilgi güncelleme, görev değişikliği, nakil vb. her tür işlemde aşağıda "Kayıt Göndermede Kullanılacak Dosya Formatı" bölümünde verilen tek dosya formatı kullanılacaktır.  

3- "Kod Tabloları" bölümündeki kod tablolarında ise, kayıt göndermede kullanılacak text dosyası içerisinde yer alan kodların karşılıkları verilmiştir.

4- SİPARWEB'i kullansın veya kullanmasın kendi veritabanlarını kullanan partilerin, uyum, veri tabanları arasında veri transfer kolaylığı, kod kayması ve hataları önleme açısından veri tabanlarını güncelleyerek aşağıdaki kod tablolarını kullanmaları büyük önem taşımaktadır.

5- SİPARWEB'i veri giriş ve güncelleme amacı ile kullanmayan partiler, (doğrudan C. Başsavcılığı kayıtlarını görebildiklerinden) sorgu ve raporlama amacı ile kullanabilirler.

KAYIT GÖNDERMEDE KULLANILACAK DOSYA FORMATI:

(2006/2 kayıtlarından itibaren yeni text dosyası sistemi ve yeni kod tabloları kullanılacaktır. 2007 yılından itibaren eski kod tablosu sistemine tamamen son verilecektir.)

DOSYA FORMATI

GÜNCELLEME TAR. ve NEDENİ

AÇIKLAMA
Text_Dosyasi_Formati -31/10/2006 İlk yayınlama.
Farklı formatta gönderilen text dosyalarının C. Başsavcılığımız Siyasi Partiler veri tabanına kaydı yapılamamaktadır. Yapılmaya çalışılsa dahi format değişikliği nedeni ile alanların tamlığı ve doğruluğu denetlenememektedir.

Diğer taraftan Excel gibi farklı dosya biçimleri ile gönderilen veriler de C. Başsavcılığımız veri tabanına kaydedilememektedir. Excel’de bulunan alanların yeri, veri formatı ve türü denetlenemediğinden, geçmiş yıllarda çok sayıda hatalı veri girişi yapılmış, bunların bir kısmı uzun çalışmalar sonunda düzeltilebilmiş, bir kısmının ise düzeltilmesi mümkün olmamıştır.

UyeSuz(v03)_Programı -04/03/2008 Üçüncü sürüm
-23/01/2008 İlk yayınlama.
Hangi yazılım tarafından hazırlanmış veya dönüştürülmüş olursa olsun, bu sayfada ayrıntıları açıklanan text dosyası formatının ve içeriğinin doğruluğunu denetlemek için hazırlanmış bir programdır.

Kayıtların text dosya formatında C. Başsavcılığımıza gönderilmeden önce bu program kullanılarak denetlenmesi halinde;
1- Text dosyasındaki olası hatalar önlenecek,
2- Siyasi partiler kendi veritabanlarındaki hatalı verileri düzeltebilecektir.

Program, 108 farklı hatayı tespit ederek kayıt bazında raporlayabilmektedir.

HataAyir(v02)_Programı -04/03/2008 İkinci sürüm
-31/01/2008 İlk yayınlama.
Yukarıda anlatılan UyeSuz programı tarafından hatalı olan kayıtların tamamı (hata kodu ayırımı yapılmadan) bir text dosyasına yazılmaktadır. Bu dosyada bulunan kayıtların hata koduna göre ayrılması için yazılmış bir programdır.

KOD TABLOLARI:

(2006/2 kayıtlarından itibaren yeni text dosyası sistemi ve yeni kod tabloları kullanılacaktır. 2007 yılından itibaren eski kod tablosu sistemine tamamen son verilecektir.)

KOD TABLOSU

GÜNCELLEME TAR. ve NEDENİ

AÇIKLAMA
1-Parti Kodu -11/04/2007 Yeni kurulan partiler eklendi
-31/10/2006 İlk yayınlama
 
2-Teşkilat Kodu -11/07/2008 Yeni kurulan 43 ilçe eklendi
-12/11/2007 Yalova, Karabük ve Kilis illerinin kodları düzeltildi
-31/10/2006 İlk yayınlama
Uyarı: Genel standartlara uyum için teşkilat kodları yeniden düzenlenmiştir. Eski kodlar parti veri tabanında gereken uyarlamadın yapılması için verilmiştir.
3-Öğrenim Kodu -31/10/2006 İlk yayınlama
Uyarı: Öğrenim kodları yeniden düzenlenmiştir. Eski kodlar parti veri tabanında gereken uyarlamadın yapılması için verilmiştir.
4-Meslek Kodu -10/04/2007 Ekonomist / İktisatçı ve Emekli kodları eklendi
-27/02/2007 Öğrenci Kodu eklendi
-31/10/2006 İlk yayınlama
Uyarı: Meslek kodları yeniden düzenlenerek sadeleştirilmiştir.  Eski kodlar parti veri tabanında gereken uyarlamadın yapılması için verilmiştir.
5-Kan Grubu Kodu -31/10/2006 İlk yayınlama  
6-Hareket Kodu -31/10/2006 İlk yayınlama  
7-Üyeliğin Sona Erme Nedeni Kodu -16/01/2008 Mükerrerlik kodları çıkartıldı
-31/10/2006 İlk yayınlama
 
8-Görev Kodu -04/04/2007 Hakem Kurulu eklendi
-31/10/2006 İlk yayınlama
Uyarı: Görev kodları partilerin tüm görevlerini içerecek şekilde yeniden düzenlenmiştir.

Ekli görev kodu listesinde olmadığını veya hatalı konulduğunu düşündüğünüz görevler için C. Başsavcılığı Siyasi Partiler Sicil Bürosu ile temasa geçiniz.

9-Delege Kodu -31/10/2006 İlk yayınlama  

Her tür soru, sorun veya öneri için C. Başsavcılığı Siyasi Partiler Sicil Bürosu ile temasa geçiniz.