EN
logo
EN
05 Nisan 2021

Hukukun üstünlüğü için mücadele eden, adil yargılanma ilkesinin güvencesi, yargılamanın vazgeçilmez unsuru, hak ve adaletin savunucuları tüm avukatlarımızın 5 Nisan Avukatlar Gününü kutluyor, mesleki hayatlarında başarılar diliyorum.

                                                                                                                                                                                                                             Bekir ŞAHİN

                                                                                                                                                                                                              Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı


18 Mart 2021

Çanakkale Zaferinin 106. Yıldönümünde bu mukaddes toprakları bizlere emanet eden başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere bütün kahramanlarımızı rahmet ve şükranla anıyorum.  Ruhları şad olsun.

 

Bekir ŞAHİN               

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı


17 Mart 2021

BASIN AÇIKLAMASI

 

Demokratik siyasi hayatın vazgeçilmez unsurlarından olan siyasi partiler toplumun ekonomik ve sosyal gelişimine katkı sunmayı amaçlayan kurumlardır. Bu amaçlarını evrensel ve demokratik hukuk kuralları çerçevesinde barışçıl yollarla gerçekleştirmeleri esastır.

Bununla birlikte Anayasa’nın 68/3. fıkrasında ve Siyasi Partiler Yasası’nın 90. maddesinde, siyasi partilerin faaliyetlerini Anayasa ve kanun hükümleri çerçevesinde sürdürmeleri gerektiği,  yine Anayasa’nın 14. maddesinde, temel hak ve hürriyetlerden hiçbirinin, Devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğünü bozmayı ve ortadan kaldırmayı amaçlayan faaliyetler biçiminde kullanılamayacağı düzenlenmiştir.

Anayasanın 69. maddesinin 6. fıkrasında ve Siyasi Partiler Yasası’nın 103. maddesinde, bir siyasi partinin Anayasa’nın 68. maddesinin 4. fıkrası hükümlerine aykırı eylemlerinden ötürü temelli kapatılmasına, ancak bu nitelikteki fiillerin işlendiğinin ve odak haline geldiğinin Anayasa Mahkemesince tespit edilmesi halinde karar verileceği belirtilmiş, fıkranın devamında da bir siyasî parti; bu nitelikteki fiiller o partinin üyelerince yoğun bir şekilde işlendiği ve bu durum o partinin tüm organlarınca zımnen veya açıkça benimsendiği, yahut bu fiiller doğrudan doğruya anılan parti organlarınca kararlılık içinde işlendiği takdirde söz konusu fiillerin odağı haline gelmiş sayılacağına işaret edilmiştir.

Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinin 11.maddesinin 1. fıkrasında, herkesin barışçıl olarak toplanma ve dernek kurma hakkına sahip olduğu belirtilmiş, aynı maddenin 2. fıkrasında ise bu hakların kullanılmasına, ulusal ve kamusal güvenliğin korunması, kamu düzeninin sağlanması, suç işlenmesinin önlenmesi, sağlığın veya ahlakın veya başkalarının hak ve özgürlüklerinin korunması amacıyla kanunla kısıtlama getirilebileceği ilkesi kabul edilmiştir. Nitekim, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi terörün kınanmamasını dahi siyasi partilerin kapatılması için yeterli bir gerekçe olarak kabul etmiştir.  

Siyasi parti yönetici ve üyeleri demokratik ilkeler çerçevesinde faaliyetlerine devam etmeli, terör örgütleri ile irtibatlı ve iltisaklı olmamalı, Devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğünü bozmayı ve ortadan kaldırmayı amaçlamamalıdır.

Bu bağlamda, Halkların Demokratik Partisi yönetici ve üyelerinin beyan ve eylemleriyle demokratik ve evrensel hukuk kurallarının kabul etmeyeceği şekilde davrandıkları, PKK terör örgütü ve bağlı örgütlerle birlikte hareket ettikleri, örgütün uzantısı olarak faaliyetlerde bulunarak Devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğünü bozmayı ve ortadan kaldırmayı amaçladıkları anlaşıldığından adı geçen siyasi partinin kapatılması Anayasa Mahkemesinden talep edilmiştir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

                                                                                                                                                                                                                       Bekir ŞAHİN

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı

 

 

 


12 Mart 2021

Müstevlilerin aziz vatanımızı işgale kalkıştığı yıllarda Anadolu’ya geçerek istikbal ve istiklal mücadelesi verdiğimiz kurtuluş savaşına destek veren necip milletimize istiklal marşını armağan eden merhum Mehmet Akif Ersoy’u rahmet, minnet ve saygıyla anıyor;

İstiklal Marşımızın 100. Yılını kutluyorum.

 

                                                                                                                            Bekir ŞAHİN

                                                                                                                        Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı


05 Mart 2021

Bitlis’in Tatvan ilçesi yakınlarında askeri helikopterin düşmesi sonucu şehit olan kahraman askerlerimize Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı; yaralanan askerlerimize acil şifalar dilerim. Milletimizin başı sağ olsun.

 

                                                                                                                                            Bekir ŞAHİN

                                                                                                                                               Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı


Basın-Yayın

Duyurular

Haberler