EN
logo
EN

Dosyanın taraflarınca verilen dilekçeleri işleme almak, talep edilmesi halinde Başsavcılığımız arşivinde bulunan dosyaların incelenmesini sağlamak, belge ve fotokopi vermek görevlerini yürütmektedir.Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına temyiz incelemesi için gelen dosyaları suç türlerine göre tasnif ederek, ilgili bürosuna teslim etme görevlerini yürütmektedir.Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının satın alma, ayniyat, bütçenin belirlenmesi, malzeme dağıtım ve takibi, tahakkuk ve fatura işlemlerinin yapılması ile taşınır istek kayıtları oluşturma işlemlerini yürütmektedir.İncelemesi yapılacak olan dosyaları arşiv biriminden teslim aldıktan sonra tebliğname düzenlenmek üzere bölümlerine göre Yargıtay Cumhuriyet Savcılarına dağıtımını yapmak görevini yürütmektedir.Siyasi Partilerin teşkilat kuruluşlarıyla üyelik bilgilerine ilişkin işlemler yapılmaktadır.


Basın-Yayın

Duyurular

Haberler