ENG
ENG
MİSYONUMUZ

Misyonumuz; insan hakları, hukukun üstünlüğü, evrensel hukuk ilkeleri ve Türkiye Cumhuriyeti Anayasası temel ilkeleri ile ulusal mevzuatımız ışığında adli uyuşmazlıkların; toplumun adalet duygusunu tatmin edecek şekilde tarafsız, bağımsız, güvenilir, insan onuruna uygun bir yaklaşımla, makul bir sürede, etkili ve verimli yöntemlerle nihai olarak çözümlenmesine ve ülke genelinde uygulama birliğinin gerçekleştirilmesine katkı sağlamaktır.


Hakkında

Yönetim

E-Hizmetler

Basın-Yayın

Faydalı Linkler

Yargıtay Web&Grafik Tasarım