Yargıtay Cumhuriyet Savcılarının ve personelin izin, rapor ve özlük işlerine dair yazışmaların yapılması ve bu bilgilere ait gerekli güncellemelerin kayıtlarımıza işlenmesi,

Ceza Dairelerinde duruşmalara katılmak üzere görevlendirilen Yargıtay Cumhuriyet Savcılarına ait yazışmalar ve adli tatil döneminde nöbetçi kalması Makamca uygun görülen Yargıtay Cumhuriyet Savcıları ile ilgili yazışmaların yapılması işlemlerini yürütmektedir.