Ceza yargılaması yapan ilk derece ve bölge adliye mahkemesi kararlarına karşı temyiz başvurusunda bulunulması halinde Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığında yapılan inceleme sonucunda 2797 sayılı Yargıtay Kanunu’nun 28. maddesi uyarınca “tebliğname” adı verilen hukuki görüş hazırlanmaktadır.
Temyiz incelemesi için gelen dosyalar, kayıt işlemleri tamamlanıp barkod numarası verildikten sonra, Yargıtay Ceza Dairelerinin iş bölümü ile uyumlu olarak oluşturulan, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı bölümlerinde incelenmek üzere arşive alınmaktadır. 
Dosyada; temyizden vazgeçilmesi, zamanaşımının yakın olması, emanetle ilgili aciliyetin bulunması, sanığın kamu görevlisi olması, haksız tutuklamadan kaynaklanan tazminat talebinde bulunulması, tutuklu sanığın olması, öncesinde bozma kararı bulunması ve hükmün infazına başlanması gibi özellikli hâllerin tespiti durumunda bu dosyalar öncelikli olarak incelenmektedir.