Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına temyiz incelemesi için gelen dosyalar hakkında Yargıtay Cumhuriyet Savcıları tarafından incelenerek “tebliğname” adı altında hukuki görüş hazırlandıktan sonra dosyaların ilgili Yargıtay Ceza Dairesine gönderilmesini sağlamak,  Yargıtay Ceza Dairesince ilama bağlanarak Başsavcılığa gönderilen dosyaların işlemlerini tamamlayarak mahalline göndermektedir.

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı bölüm büroları, Yargıtay Ceza Dairelerine karşılık gelecek şekilde yapılandırılmıştır. Yargıtay Birinci Başkanlığı tarafından belirlenen Ceza Dairelerinin iş bölümü aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.