• İnsan onuruna ve haklarına saygı
 • Bağımsızlık
 • Tarafsızlık
 • Eşitlik ve hakkaniyet
 • Evrensel hukuk ilkelerine bağlılık
 • Atatürk ilke ve devrimlerine bağlılık
 • Hukukun üstünlüğü ve demokratik değerlere bağlılık
 • Güvenilirlik
 • Uzmanlık
 • Erişilebilirlik
 • Etik ilkelere bağlılık
 • Tutarlılık