Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına DYS ve fiziki olarak gelen evrakın; tasnifi, kayda alınması, sorgulanması, ilgili birimlere dağıtılması ve kurum içi ve dışı gerekli yazışmaların yapılmasını sağlamaktır.