Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına temyiz incelemesi için gelen dosyaları suç türlerine göre tasnif ederek, ilgili bürosuna teslim etme görevlerini yürütmektedir.Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının satın alma, ayniyat, bütçenin belirlenmesi, malzeme dağıtım ve takibi, tahakkuk ve fatura işlemlerinin yapılması ile taşınır istek kayıtları oluşturma işlemlerini yürütmektedir.Siyasi Partilerin teşkilat kuruluşlarıyla üyelik bilgilerine ilişkin işlemler yapılmaktadır.Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına DYS ve fiziki olarak gelen evrakın; tasnifi, kayda alınması, sorgulanması, ilgili birimlere dağıtılması ve kurum içi ve dışı gerekli yazışmaların yapılmasını sağlamaktır.  • Binanın güvenliğinin sağlanması

  • Bina bakım ve onarımı

  • Teknik hizmetlerin verilmesi

  • Ulaşım hizmetlerine ile ilgili işlemleri yürütmektir.