Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığında her yılın sonunda değerlendirme toplantıları yapılmaktadır. Yılsonu değerlendirme toplantısı öncesinde yapılan hazırlık çalışmaları sonucunda güncel hukuki konular göz önüne alınarak gündem belirlenmektedir. Toplantıda; o yıl içerisinde yapılan faaliyetler değerlendirilmekte, hazırlanan sunumlar katılımcılarla paylaşılarak konular tartışılmaktadır. Ayrıca moral ve motivasyonun arttırılması amacıyla savcıların aileleri ile birlikte katılımına imkân sağlanmakta ve kişisel gelişim konularında uzmanlar tarafından bilgilendirmeler yapılmaktadır.

Yıl sonunda yapılan çalışmalardan ve bölüm toplantılarından elde edilen kazanımlar, uygulayıcıların istifadesine sunulmak üzere kitap olarak yayınlanmaktadır.