2709 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasası ve 2820 sayılı Siyasi Partiler Kanunu ile siyasi partilerin sicil ve soruşturma işlemleri bağımsız ve tarafsız bir organ olarak Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına verilmiştir. Başsavcılıkta oluşturulan Siyasi Partiler Bürosu aracılığı ile bu görevler yürütülmektedir. Büroda; siyasi partilerin tüzük ve programlarının Anayasa ve kanun hükümlerine uygunluğu, siyasi partilerin faaliyetlerinin denetlenmesi, siyasi partiler ve siyasi parti üyeleri hakkında inceleme ve soruşturma yapılması, siyasi partilerin kapatılması için dava açılması görevleri yürütülmektedir.
Bu kapsamda, parti teşkilatlarının faal olup olmadığı denetlenmekte, Başsavcılığımıza gerekli bilgi ve belgeleri vermeyen veya gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilen siyasi partiler hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmakta, Anayasa ve kanunlara uygun faaliyette bulunmayan siyasi partiler hakkında ise Anayasa Mahkemesine gerekli başvurular yapılmaktadır. 
Siyasi parti üyelik sorgulamaları Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı sitesinden ve “e devlet” üzerinden yapılabilmektedir.